Nova Llei de Salut Pública

El passat divendres dia 30 de setembre, el Congrés dels Diputats va aprovar el Projecte de Llei General de Salut Pública.

La veritat és que tinc la impressió que aquesta futura nova Llei sobre Salut Pública ha passat tot el seu tràmit parlamentari de puntetes sense que els mitjans de comunicació hagin fet massa resso.

Considero que aquest projecte de Llei de Salut Pública té un avenç molt important i és la universalitat de la sanitat pública. Fins ara, només podien accedir a la sanitat pública les persones que cotitzaven. Aquesta nova Llei estén el “dret a l’assistència sanitària pública a tots els espanyols residents en territori nacional als qui no pogués ser-lis reconegut en aplicació d’altres normes de l’ordenament jurídic”, mitjançant l’universalitat del sistema sanitari. Aquest col·lectiu exclòs són, principalment, les persones a l’atur que han esgotat la prestació o subsidi per no treballar, així com determinats col•lectius com els advocats o arquitectes, professions considerades liberals i que, si no treballaven per compte aliena no tenien cobertura. En el cas de les persones que estiguin a l’atur, la llei estableix que s’apliqui a partir del 1 de gener de 2012.

Per a les persones que exerceixen una activitat per compte pròpia (advocats, arquitectes, etc…) la norma determina que el Govern en el termini de sis mesos, a comptar des de la publicació en el BOE de la normativa, determinarà reglamentàriament els termes i condicions de l’extensió del dret de la sanitat pública.

David Guerra Rey, Advocat